ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Endocare Medicals
ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Τροίας 72 Μελίσσια
ΤΗΛ.:+30 210 6741176
FAX : +30 210 6741198